Úvod

cropped-Trnavská-synagóga-ráno.jpgTieto stránky zatiaľ nie sú v konečnej podobe. Ich účelom je poskytnúť návštevníkovi prvú informáciu o mne, mojich obrazoch a textoch.

V názve web-stránky sú uvedené len obrazy, lebo to bol pôvodný zámer. Texty boli doplnené dodatočne.

Údaje o mne sú uvedené v katalógoch z rokov 2002 a 2012 (pozri stránku Obrazy). Texty v Katalógoch sú uvádzané v slovenskom aj anglickom znení, tak ako boli publikované.  Stránky budú postupne doplňované a vylepšované.

Stránky majú dve hlavné témy:

  1. Svet mojimi očami –  sú tu uvedené katalógy obrazov vydaných v rokoch 2002 a 2012.   Neskoršie budú doplnené obrazy nezaradené do katalógov.
  2. Texty – Kniha Sir, skrátená pre deti

Poďakovanie

Ďakujem všetkým tým, ktorí mi pomohli pri zvládaní programovania stránky, a tiež najmä prekladov do angličtiny. Špeciálna vďaka patrí Milošovi Švecovi za preklad Katalógu 2012, Lucii Fabianovej za preklad mojich komentárov ku Knihe Sir, Davidovi Shearmanovi, ktorý prekontroloval preklad bez nároku na odmenu,  Ivanovi Pauličkovi, ktorý ma trpezlivo podporoval dlhé roky v mojom zámere napísať komentujúce príbehy ku skrátenej Sirachovej knihe, Jurajovi Kmošenovi za jeho cenné rady a pripomienky k textu komentárov a Petrovi Weberovi , ktorý upresnil niektoré skutočnosti, ktoré som si pamätal neúplne z našich spoločných rokov na pražskej jadrovej fakulte.